Gammal Info

Rangsta

Båtklubb

GAMMAL INFORMATION

 

2017-12-17: Uppdatering efter styrelsemöte v49

* Verksamhetsplanen 2018. Styrelsen har arbetat igenom en preliminär verksamhetsplan för 2018.

 

God Jul och Gott Nytt År! Styrelsen vill önska alla RBK´s medlemmar en God Jul och Gott Nytt År!

 

 

2017-10-29: Uppdatering efter styrelsemöte v43

* Båtar kvar i vattnet. Styrelsen har efter begäran av tillstånd godkänt att ett mindre antal båtar ligger kvar i vattnet, som längst fram tills att isen lägger sig.

* Stölder på omårdet. Tyvärr har det förekommit stölder på området. Med det som bakgrund uppmanas medlemmarna att inte lämna stegar olåsta eller lämna stöldbegärligt material kvar på området.

* Vattenslangen mellan C- och D-bryggan. Vattenslangen mellan bryggorna flöt upp till ytan efter att den tömts på vatten. Nu ligger på botten igen, där den hör hemma.

* Verksamhetsplan 2018. Styrelsen påbörjar nu arbetet med nästa års verksamhetplan.

* Nästa styreslemöte 6/12. Årets sista styrelsemöte kommer att hållas den 6/12.

 

2017-10-14: Arbetsdag den 15/10

Arbetsdag med upptagning av Y-bommar och lite annat smått och gott. Vi börjar kl 9:00 med genomgång i klubbstugan. Medtag eget fika till fikapausen. När vi arbetat klart för dagen bjuder klubben som vanligt på korv.

Mer info finns att ta del av i det mejl som hamnkaptenen skickat ut. I det framgår även att hamnkaptenen önskar svar om man ämnar delta.

 

2017-09-25: Inför upptagningarna den 29/9 resp 6/10:

En sammanställning av anmälda båtar har efterfrågats. Enligt den länkade listan är följande båtar anmälda till resp tillfälle.

 

Klicka här =>

 

Körschema för den 29:e och 6:e resp tillfälle kommer att mejlas ut i början av resp upptagningsvecka, av Bengt Nilsson (klubbens sekreterare) till de mejladresser som angivits i samband med anmälningen.

 

 

2017-09-12: Efter städdag den 10/9

Hamnområdet och uppställningsplatsen är nu rensade och städade och klubbstugan har bl.a. fått fönstren putsade.

 

Men. Några har tyckt att det är lämpligt att förvara egen diverse utrustning i såväl det mittre förrådet som maststället i hamnområdet. Det är det inte. De sakerna ska forslas bort. Vi hoppades att det skulle hörsammas inför städdagen, men så blev det inte. Därför har följande fastställts.

 

Om inte prylarna nedan är borta på söndag em den 17/9 så slängs de på SRV tippen i Sorunda. (Gäller mittenförrådet där skrubbisborstar, partytältet, nödlådan med länspump, klubbens stödbockar, dammsugaren, medlemmars segelbåtsbommar och vindsurfingbrädor etc. ska förvaras).

* Båtmotor och bensintankar (onödig stöldrisk, med risk för skada på klubbens egendom)

* Blå båtdynor eller dynor av alla sorter (förrådet är ingen lämplig plats för dessa)

* Kylväska (den är redan utplockad och ligger vid grinden)

* Vattendunkar (de är redan utplockad och ligger vid grinden)

* Grön lättviktspresenning (den är redan utplockad och ligger vid grinden)

 

Om inte prylarna är borta på fredag den15/9 så slängs även de på SRV tippen i Sorunda. (Gäller maststället där segelbåtsmaster, rullprofiler och bommar ska förvaras).

* Gummibåt

* Pallningsvirke? Med blå presenning

* Segelbåtsvagga

 

2017-08-28: Uppdatering efter styrelsemöte v34

* Upptagning. Tre datum kommer att erbjudas för torrsättning i år. Styrelsen har beslutat att vi för första gången kommer att ha två tillfällen för upptagning med lastbilskran. Som det ser ut nu är det oklart om det kommer att krävas två bilar vid bägge tillfällena, eller om det kommer att räcka med en någon av gångerna. Av den anledningen är det viktigt att anmälningarna kommer in via enkäten så snart som möjligt.

Med den fasta kranen kommer endast ett tillfälle att erbjudas.

 

Viktiga datum:

Upptagning med FAST KRAN: 23/9. Senaste anmälningsdag: 16/9.

Upptagning med LASTBILSKRAN: 29/9 och 6/10. Senaste anmälningsdag: 11/9 resp 18/9.

 

För att anmäla dig till upptagningen, klicka här: ANMÄLAN UPPTAGNING.

 

* Mastkranen. Mastkranen har fått nya trissor i toppen och är nu en fröjd att hantera!

 

* Arbetsdag samt höstmöte. Den 10/9 är det dags för arbetsdag följd av höstmötet. Under denna dag kommer ett stort cykellopp att avgöras i och kring Stockholm. Färdvägen kommer att passera vägen ned till Rangsta Båtklubb. Det gör att det finns stor risk att fastna i avspärrningar om man tajmar sin ankomst till klubben fel. Ta del av vad som gäller under dagen på loppets hemsida. www.velothon.com

 

* Resultat från Arkholmen race. Resultatet finns att ta del av på Arkholmssidan.

 

* Dasset på Arkholmen. Det har under sommaren förekommit att dasset blivit fullt, utan att någon från Rangsta eller Sorunda tömt det. Mot bakgrund av det har hamnkaptenen tagit fram en instruktion för tömning av dasset. Den finns anslagen ute på Arkholmen. Där finns även den utrustning som krävs för den hugade (engångsskyddshandskar, lock, tomma kärl och toapapper).

 

2017-06-27: Uppdatering efter styrelsemöte v25

* Bastuflotte. Intresserad av att kunna basta på Arkholmen? Det har kommit fram förslag om att klubben införskaffar en bastuflotte för att just kunna basta på Arkholmen. Detta kräver dock någon som känner för att driva denna fråga. Styrelsen efterlyser därför intresserade som är villiga att engagera sig i en ev bastuflotte. Vill du vara drivande? Anmäl ditt intresse till styrelsen@rangsta.se

* Skrubbisborste. Klubben har införskaffat en ny skrubbisborste för tvättning av båtbottnar. Borsten förvaras i bomförrådet. Lämna den i det skick du önskar finna den.

* Nödsituation. Ny flik skapad på hemsidan: Vid nödsituation inom klubbområdet finns diverse upplysningar här.

* Arkholmen. Lite pengar i "bomben" på Arkholmen. Vi har noterat att det är ovanligt lite pengar i "bomben" på Arkholmen. Försommaren har förvisso varit kall, men vi hade väntat oss mer pengar in till klubben. Kan vara så att swish inbringar mer än vi sett så här långt, men ställ gärna en fråga till båtgrannen (som inte tillhör Rangsta eller Sorunda) på "Arken" om de lagt ett bidrag till klubbkassan.

* Arkholmen race. Den 19/8 är det dags igen. Boka in dagen!

* Höstmöte. Den 10/9 är det dags för höstmöte. Dagen kommer att börja med arbetsdag och avslutas med mötet.

* Landsortsfarleden. Farleden kommer sannolikt att påverka både Rangsta båtklubbs område och Arkholmen på ett negativt sätt. Vill du engagera dig i detta? Läs mer här: www.havsorn.info

 

2017-06-01

Skansholmen Race

Arrangör: Södertälje BK, Södertälje BS, Östertälje BK, Trosa BK, Oaxens BK

Datum: 3 juni

Plats: Skanssundet

 

Seglingstävling nu på lördag med start i Skanssundet.

Skansholmen Race är en helt ny kappsegling som utgår från Skanssundet. Tävlingen är ett samarrangemang mellan klubbarna längs Södertäljeleden.

Distansbana om cirka 15 Nm med startfönster, det vill säga att de tävlande kan välja starttid inom vissa gränser.

Gemensam middag på Skansholmens Sjökrog på kvällen.

Rorsmansmöte kl: 10:00 och första start 12:00.

Startavgift 200 kr

 

Då det nu är så nära start krävs efteranmälan. Det innebär att man både anmäler sig och betalar vid skepparmötet (rorsmansmötet) i Skanssundet.

 

Kontaktperson: Anders Österberg, tel: 0708 396 808

 

2017-05-28: Uppdatering efter styrelsemöte v21

* VIKTIGT! Mastkranen kommer att stängas av efter midsommar för reparation. Det har under påmastningen visat sig att vajern går väldigt trögt. Troligen behöver toppen på kranen ses över. Uppskattningsvis kommer kranen att vara obrukbar i ett par veckor vid reparationstillfället.

* Man efterfrågar observatörer för havstulpaner. Vill du vara med och hjälpa till? Läs mer här.

* Vattenprov togs i april 2017. Vattnet är tjänligt som dricksvatten. Vill du ta del av protokollet? Klicka här.

* Batteriet i hjärtstartaren i klubbstugan är nu utbytt. Således har den slutat att pipa.

 

2017-05-24

Uppdatering med intressant info på miljöhemsidan. Nyfiken på att veta vad? Ta en titt! Klicka på miljö till vänster i menyn!

 

2017-05-18

Arbetsdag på Arkholmen lördag och söndag, 27-28/5

Start kl 9:00 ute på ön. Dagen avslutas med korvgrillning framåt eftermiddagen.

Det finns lite av varje att fixa till ute på "Arken".

 

2017-05-04

Arbetsdag den 14/5

Vi startar kl 09:00. Hamnkapten kommer att skicka ut arbetslista inför dagen. Visst fokus kommer att riktas mot förrådet där bl a vindskivor och takfotsbräda ska målas.

 

2017-04-24

Sjösättningen närmar sig! Glöm inte anmäla dig!

Anmälan sker genom att klicka på ANMÄLNINGAR och följa instruktionerna där.

 

2017-04-13

Seglarläger med Södertälje Båtsällskap för simkunniga barn från 10 år

Under perioden 30/7-4/8 hålls seglarläger med SBS på Fifång.

 

2017-04-10

Viktig miljöinformation med anledning av planen för giftfri båtbottenbehandling

Läs här => (Och läs gärna igenom övriga miljödokument på miljösidan!)

 

2017-04-07

Skummisar kring klubbområdet

Natten mellan 6/4 och 7/4 tillkallades polis av boende i närområdet kring Rangsta båtklubb. Bakgrunden var tre skummisar som uppehöll sig där. Två greps av polis, misstänkta för narkotikabrott. En tredje avvek från platsen. Huruvida något försvunnit är ännu oklart. Kan vara bra att ta en extra titt på det som ev tillhör dig inom klubbområdet.

 

2017-03-28

Beslutad årskalender 2017

Kalendern diskuterades och fastställdes på årsmötet i mars. För att ta del, klicka här.

 

2017-03-24

Stöld av ALLA gummibåtar som låg ute på plan framför vår arbetsbod!

Stölden upptäcktes 23/3. Ägarna till gummibåtarna bör göra en polisanmälan samt rapportera till styrelsen så att vi vet omfattningen av stölderna. Eftersom inget av klubbens gemensamma egendom är skadat eller stulet så kommer klubben inte att att göra någon anmälan.

 

Kolla din båt och det du har i mastskjulet så vi får ett begrepp om omfattningen av stölderna!

 

2017-01-29

Årsmöte 2017-03-26 kl 13.00 i RBK ́s klubbstuga.

OBS: Arbetsdag kl 9.00 – 12.00. Ställs in vid dåligt väder.

(Meddelas i så fall här kvällen innan).

Kl 12.00-13.00 bjuder klubben på förtäring (om arbetsdagen blir av).

 

Kallelse skickas också ut med vanlig post senast 10 dagar innan mötet.

 

Alla dokument till årsmötet hitta du här =>

 

2017-02-05

Ett vattenfilter är nu monterat i pumphuset

Förhoppningsvis slipper vi nu spår av partiklar (Antagligen kalk eller salter) i våra vattentankar.

 

2016-11-07

Sjöfartsverket planerar förändringar av farleden mellan Landsort och Södertälje

Det som berör RBK mest är dragningen bla öster om Gränsö – Arkholmen och sedan efter passagen Oaxen/Regarn ner mot Brudskär/Granholmen. Tanken är att farledens nya sträckning kommer at gå väldigt nära Rangsta brygga.

 

Susanna Ekströmer har tillsammans med Jan Bäcklund skrivit ett upprop -

VAR MED OCH PÅVERKA "LANDSORTSFARLEDEN" som du kan läsa här =>

 

Om du vill vara med så kan du maila följande uppgifter till Susanna Ekströmer:

 

Namn

Tel nummer

E-post

Förening (=Rangsta Båtklubb)

 

Maila till susanna@oxo.se

 

RBK:s styrelse har även bemött detta med följande brev till sjöfartsverket =>

 

 

2014 -10-29

Märkning av klubbens båtar

På tidigare medlemsmöte har vi beslutat att märka klubbens båtar med bokstäverna RBK följt av medlemsnumret t ex "RBK-498".

På så sätt kan vi enkelt identifiera t ex en skadad båt både i vattnet och på land.

I klubbhuset ligger kuvert med era bokstäver och siffror.

Montera dessa på er båt så fort som möjligt!

Montering: På styrbords sida 15-100 cm in i anslutning till vattenlinjen. Se bild...