Verksamhet

Rangsta

Båtklubb

Anno 1959

Lite Snabb info om oss!

 

  • Vi är en båtklubb belägen i Sorunda ca 2 mil från Nynäshamn.
  • Vi är ca 170 medlemmar.
  • Antal båtplattser 117 st
  • Egen båtramp för småbåtar.

 

 

- Verksamhet -

 

<<== TILLBAKA

 

 

 

Klubben svara för drift och underhåll av:

 

-Markarealen

-Hamn - 4 bryggor och en ramp

-Lyftkran

-Mastkran

-Klubbhus

-Eget vatten och avlopp

-Bodar

-Båtvagnar

-Klubbholme - Arkholmen ca 5nm söder om RBK

 

 

Så här bedrivs verksamheten:

 

-Styrelsen sammanträder ca 10 gånger per år.

-Kommunikation med medlemmarna sker genom hemsidan, mailutskick och kallelser till medlemsmöten via vanlig post.

-Klubben tillämpar arbetsplikt som är schemalagd.

Krävs kompetens som inte innehas bland medlemmarna så köps denna in.