Lördagsseglingar

Rangsta

Båtklubb

 

Lördagsseglingar

 

 

 

Lördagsseglingar sommaren 2017.

 

 

Hej,

 

Det var ett stort antal båtar från RBK med på senaste Arkholmen Race, nu vill vi ha med ännu fler båtar. Vi är några personer inom Rangsta Båtklubb som tänker starta gemensamma seglingar på lördagar. Vi börjar nu i juni 2017, när båtarna har kommit i sjön och blivit mastade etc. Målsättningen är att få ett glatt gäng seglare och öka sammanhållningen i klubben. Men även personer som är motorbåtsägare i dag är välkomna som gastar på våra båtar. Sedan kanske vi kan utmana SBK och GBK ännu bättre i en nära framtid.

 

Seglingen görs som en rundbana.

Som exempel på bana kan vara att vi startar i Grimstaviken, rundar Brudskär, rundar gröna märket N Pipskärsgrund, sedan hem igen. Bojar som skall rundas kommer vara utlagda, bland annat så att man minskar risken att få grundkänning vid Brudskär (Brudskär är ju även ett fågelskyddsområde) Bansträckningen bör vara ca 10- 15Nm, men kan ändras pga. väder eller behov av en mer manöverkrävande bana, beroende på hur många seglare som är intresserade.

 

Första seglingen sker lördagen den 18 juni, skepparmöte klockan 11 00 och seglingsstart klockan 12 00.

 

Handicap; Båtens SRS tal (om inte SRS tal finns för båten så löser vi det med ett provisoriskt mätetal) eller mätbrev från SSF.

 

Om du är intresserad och vill vara med, eller har frågor så maila till: RBKseglingar@rangsta.se

 

 

SRS-tal för alla RBK:s segelbåtar hittar du här =>

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Peter Wahlström

Alf Persson

Bengt Nilsson

 

 

 

 

Resultat genomförda seglingar:

 

18 juni 2017 =>

21 maj 2016 =>

11 juni 2016 =>