Lördagsseglingar

Rangsta

Båtklubb

 

Winbergs kanna – ständigt vandringspris.

Skepparmöte i RBK hamnen klockan 11 00 med start klockan 12 00

 

För Arkholmen Race samlas vi ute på Arkholmen, men se separat inbjudan som skickas ut senare!

 

Vi seglar följande datum!

 

Nytt från Affe om delsegling 3 söndagen 5 Aug=>

 

Inbjudan RBK båtar Arkholmen Race 2018

Augusti18 Arkholmen Race (lördagssegling 4)

 

September1 Lördagsegling 5

 

Bäst av 3 seglingar räknas av totalt 5 st seglingar.

 

Handicap; Båtens SRS tal, nytt för 2018 (om inte SRS tal finns för båten så löser vi det med ett provisoriskt mätetal) eller mätbrev från SSF. tas fram via länk nedan. http://www.svensksegling.se/forbatagare/SRS/SRStabeller/

 

Uppgifter över samtliga RBK båtar finns vid skepparmötet

 

Seglingen görs som en rundbana.

Som exempel på bana kan vara att vi startar i Grimstaviken, rundar Brudskär, rundar gröna märket N Pipskärsgrund, sedan hem igen. Bojar som skall rundas kommer vara utlagda, bland annat så att man minskar risken att få grundkänning vid Brudskär (Brudskär är ju även ett fågelskyddsområde) Bansträckningen bör vara ca 10- 15Nm, men kan ändras pga. väder eller behov av en mer manöverkrävande bana, beroende på hur många seglare som är intresserade.

 

Om du inte vill segla med egen båt så finns det båtar som behöver gastar.

 

Är du intresserad av att segla med egen båt eller vara med som gast?

Skicka ett mejl svar till

RBKseglingar@rangsta.se

 

Med vänlig hälsning

Bengt – Peter - Affe