Årsmöte 2015

Rangsta

Båtklubb

Dokumenten från

årsmötet 2015

 

<<== TILLBAKA

 

 

Kallelse-dagordning =>

 

Verksamhetsberättelse 2014 =>

Verksamhetsplan 2015+5 =>

Resultatrapport =>

Balansrapport 2014 =>

Budgetförslag 2015 =>

Förslag till avgifter 2015 =>

 

Proposition 1-2015 Arvoden =>

Proposition 2-2015 Byte av lås och nycklar =>

Proposition 3-2015 Miljopolicy =>

Proposition 4-2015 Stöldsäkerhet - Vaktgång =>

 

Förslag till årskalender 2015 =>

 

Årsmötesprotokoll =>