Medlemsansökan

Rangsta

Båtklubb

Anno 1959

Lite Snabb info om oss!

 

  • Vi är en båtklubb belägen i Sorunda ca 2 mil från Nynäshamn.
  • Vi är ca 170 medlemmar.
  • Antal båtplattser 117 st
  • Egen båtramp för småbåtar.

 

Ansökan om medlemskap / båtplats

Rangsta Båtklubb

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja
Nej
 
 
 
 
Segelbåt
Motorbåt
 
 
 
Ja
Nej
 
Ja
Nej
 
Jag har läst och förstått villkor, stadgar, föreskrifter och miljökrav
 
 

 

RBK:s stadgar och föreskrifter =>

 

RBK:s miljökrav =>

 

 

Viktigt:

Styrelsen skall efter behandling av ansökan om medlemskap lämna sökanden besked om beslutet.

Medlemskap i klubben förutsätter obetingat att invald medlem icke motverkar eller på annat sätt hindrar förverkligandet av klubbens ändamål eller företar annan åtgärd som skadar klubbens anseende.

 

Varje medlem med båtplats är skyldig att utföra arbete för klubbens räkning i den

omfattning som klubbmöte och eller hamnkapten finner nödvändigt. Vid överhängande fara för liv eller egendom inom klubben administrerat område äger hamnkaptenen och eller styrelsen därutöver rätt att inkalla medlemmar till arbetsplikt.

 

Genom att betala ditt medlemskap så accepterar du också att följa RBK:s stadgar, föreskrifter och miljökrav.