NÖDSITUATION

Rangsta

Båtklubb

Anno 1959

- VID NÖDSITUATION -


VID NÖDSITUATION INOM KLUBBOMRÅDET


Under denna sida samlas sådant som är bra att känna till i händelse av nödsituation inom klubbens område.


HJÄRTSTARTARE

"Hjärtstarare" finns i klubbstugan. Den är helt självinstruerande och utformad så att alla kan använda den, utan vidare utbildning. Hjärtstartaren är i själva verket en defibrillator, vars uppgift är att avbryta hjärtflimmer. Har hjärtat hos den drabbade stannat kommer hjärt-lungräddning att vara livsnödvändigt.


DRÄNKBAR LÄNSPUMP

Klubben har av tillsynsman Conny Silfverblad fått en gul dränkbar länspump. Pumpen med tillhörande sladdvinda förvaras i bomförrådet.


SJÖRÄDDNINGEN

Telefonnummer till Sjöräddningen: 020-029 00 90


TELEFON

Vid behov av att kontakta någon i styrelsen, eller någon av våra medlemmar: såväl fungerande fast telefon, som telefonlista finns i den inplastade dokumenthållaren utanför "kontoret" i klubbhuset.


MILJÖFARA PÅ LAND

Vid miljöfarligt spill på land finns absorbent att hämta i klubbhuset.