Historik_ny- Historik -


 <<== TILLBAKA
Det allra första mötet ägde rum en sommardag för 40 år sedan ..

Den 9/6 1959 kallade Erik Lundberg samman Karl-Erik Nordenberg, Per Holm, Harry Eriksson, Börje Wahlberg, Hans Axelsson, Rolf Eriksson samt Lars Johansson, för att diskutera bildandet av en eventuell båtklubb.

Första uppdraget fick Erik Lundberg, Per Holm och Börje Wahlberg. De skulle uppsöka Ragnar Holwaster med förfrågan om upplåtelse av mark. Harry Eriksson fick i uppdrag att fråga Filip Johansson om överlåtelse av den befintliga bryggan.


På nästa möte,  rapporterade Erik Lundberg att Ragnar Holwaster givit ett muntligt medgivande att upplåta mark till ett "arrende"pris av ett hundra kronor.

Harry Eriksson meddelade att Filip Johansson givit sitt medgivande att upplåta bryggan.

Mötet beslöt att kalla klubben för Rangsta Båtklubb samt att uppta en avgift på 20:- per medlem.Nedan följer ett urval av viktiga händelser:


1960 -Beslöts att att hamnkapten får fri båtplats och fritt medlemskap


1961 -Fick styrelsen på årsmötet i uppdrag att ombesörja uppförande av ny brygga för småbåtar.Den första festkommittén fick i uppdrag att anordna knytkalas för medlemmarna.


1962 -Beställdes 100 medlemskort på Nynäshamns tryckeri.


1963 -Sändes en skrivelse till kommunen med förfrågan om bryggplats.


1964 -Skadades bryggan av is. Alla medlemmar kallades till reparationsarbete.


1965 -Båtvimplar togs fram till det facila priset av 15:-.


1966 -Skogshuggning i Tyrved för virke till brygga.


1967 -Billigare försäkring efter att ha gått med i Saltsjöns motorbåtsförbund.


1968 -Utflykt till Karta.


1969 -Byggande av båtvagn. Stormen förstörde nästan helt bryggorna.

Fiskebryggan får hyras för 100:-/år.

Sörmlandsregattan vid Fifong.


1970 -Tillstånd av kommunen att bygga fast brygga.

Tillstånd att bygga klubbstuga.

Arkholmen får, efter förhandlingar med fru Engqvist, fritt arrendera Arkholmen under 1970 under förutsättning att vi dels röjer upp, dels tar häsyn till fågellivet och dels anordnar torrklosett.


1971 -Pålning av kaj. Bygge av fast brygga. Skrivelse till Kommunförbundet om 25-årskontrakt med Sorunda kommun.


1972 -Första numret av RBK-Eko. Ungdomssektionen startar.


1973 -25-årskontraktet bifalles. Kajen måste förstärkas som håller på att rinna bort.


1974 -Pensionärsutflykt med kaffe och smörgås.


1975 -Jolleläger på Arkholmen-19 motorbåtar och 50 segelbåtar anmälda till Sörmlandsregattan.


1976 -Gjutning av platta för kran, mobil eller fast-ny slip.


1977 -Medlemsantal: 220.


1978 -Toalett vid Rangsta. Oljesanering vid Arkholmen.

Världsrekordtävling för ungdomar.


1979 -Byggnadslov för krankaj. Vaktlista upprättad på grund av stormen.


1981 -Asfaltering av slipen klar.


1982 -Pålning vid C-bryggan klar.


1983 -Tack vare medlemmarna är samtliga bryggor iordningställda efter vintern. 25-årsjubileum i FH i Ösmo.


1984 -Elkabel dras till D-bryggan. Bröllop på Arkholmen.


1985 -En skeppsklocka skänkt som vandringspris av AnnaLisa och Hasse Andersson.

Arbetsplikt:30 timmar.


1986 -Maxbredd 3.20 på begränsat antal platser.


1987 -Inköp av lastbilskran att monteras på kranbilen.


1988 -Skrivelse till KS om markförvärv vid Rangsta.


1989 -Höstmötet bestämde att vi ska ha kvar Arkholmen.


1990 -Markköp av Rangsta Södra 1:4. Ombyggnad av B-bryggan.

Rivning av bryggor C och D.Pålning för v ågbrytare.

Medlemslån 1.200:-.


1991 -Inköp av markområde vinner laga kraft 8/1. Nybyggnad av bryggor C och D.

Nya y-bommar. Brygginvigning 1/6.

Ansökan om byggnadslov för nya klubbhuset.


1992 -Mastkranen monterad på sin nya plats. Elström ut till bryggorna.

Grundarbeten och pålyft av bodarna till nya klubbhuset.


1993 -RBK-skylt med belysning monterad. Utbildning av besiktningsman för båtar äldre än 25 år. Färskvattenledning till bryggorna.


1994 -Friluftsgudstjänst med dop på Arkholmen av och med Knut Fischer.

ALU-arbetare till byggnadsjobb.


1996 -Första styrelsemötet i nya klubbstugan 20/8.


1998 -Tanken nedgrävd. Avloppet indraget i klubbstugan.


1999 -Borrat brunn. Besiktning av kranen.

Hasse A gjort RBK-skylt i trä som sätts upp på södra väggen på klubbstugan.


2003 - Vi startar vår egen hemsida www.Rangsta.se för medlemsinformation mm.


2004 - Renoverade kranen och fått den besiktigad.


2005 - Vi fick nyttjanderätten av fiskekajen.


2006 - Klubben antar nya stadgar.

Vi inleder ett samarbete med Sorunda båtklubb om skötseln av Arkholmen.


2007 - A-bryggan byts till flytbrygga.


2008 - Bottenrensning av hamnen och B-bryggan byts till flytbrygga.


2009 - Nya el-stolpar på A o B bryggan + 50-års fest!