VerksamhetKlubbens ändamål


 <<== TILLBAKA
Klubben svara för drift och underhåll av:


-Markarealen

-Hamn - 4 bryggor och en ramp

-Mastkran

-Klubbhus

-Eget vatten och avlopp

-Bodar

-Båtvagnar 

-Klubbholme - Arkholmen ca 5nm söder om RBKSå här bedrivs verksamheten:


-Styrelsen sammanträder ca 10 gånger per år.

-Kommunikation med medlemmarna sker genom hemsidan, mailutskick och kallelser till medlemsmöten via vanlig post.

-Klubben tillämpar arbetsplikt som är schemalagd.

Krävs kompetens som inte innehas bland medlemmarna så köps denna in.