KONTAKTPERSONER

Rangsta

Båtklubb

Anno 1959

- Kontaktpersoner -

Och telefon till klubbstuganOrdförande

Henrik Winberg

Mobil 070-519 80 07

Mail-länk


Kassör

Krister Larsson

Mobil 070-353 58 22

Mail-länk


Sekreterare

Hellen Hjelm

Mobil 070-456 00 15 (Mellan 18,00 och 20.00

Mail-länk


Hamnkapten

Patrik Axelsson

Mobil 070-814 06 80

Mail-länk hamn@rangsta


Hamnfogde

Alf Persson

Mail-länk


Vi försöker hålla en svarstid på max 3 arbetsdagar på mail till Hamnkapten/Hamnfogde


Tillsyningsman

Jonas Jepsen

Mail-länk


Miljöombud

Marie-Louise Linderoth

Mail-Länk


Arkholmskomittén

Björn Carlström

Mobil 070-170 39 00

Mail-länk


Klubbstugan

Tel 08-530 40127


Bankgiro 5322-9308