Årsmöte 2015

Dokumenten från

årsmötet 2015


<<== TILLBAKAKallelse-dagordning =>


Verksamhetsberättelse 2014 =>

Verksamhetsplan 2015+5 =>

Resultatrapport  =>

Balansrapport 2014 =>

Budgetförslag 2015 =>

Förslag till avgifter 2015 =>


Proposition 1-2015  Arvoden =>

Proposition 2-2015  Byte av lås och nycklar =>

Proposition 3-2015  Miljopolicy =>

Proposition 4-2015  Stöldsäkerhet - Vaktgång =>


Förslag till årskalender 2015 =>


Årsmötesprotokoll =>