MILJÖ

Rangsta

Båtklubb

Anno 1959

- Miljö -Miljöansvarig:

Marie-Louise LinderothDokument:


2019-03-01

Klickbara länkar!

Egenkontroll hos Rangsta Båtklubb

Godkända rengöringsmetoder i samband med upptagning

FAQ miljö RBK2019-03-16 Den årliga rapporteringen till SMoHF 2018 finns att ta del av här =>


2017-06-27: Inspektionsrapporten från SMoHF´s besök hos RBK 2017 finns att ta del av här.


2017-05-24: Information om toatömningsstationer, borst-tvättar och havstulpans-SMS. Vill du veta mer? Läs här.


Vår 2017 -Viktig miljöinformation med anledning av planen för giftfri båtbottenbehandling =>


Plan för giftfri båtbottenbehandling för Rangsta Båtklubb

ver A till SMoHF 2015-04-07 =>


Exempel på spärrfärg för båtar som idag är målade med biocidfärg =>Övrig info:

Oljesaneringsmedel =>


Finns nu i förrådet => lägg på, sug upp, ta hand om och lämna till miljöstation.


Externa länkar:

Lite läsning angående Östersjön och vad Kemikalieinspektionen jobbar med =>


Bra sida om båtmiljö =>


Regler om toatömmning =>


Du som är medlem i RBK är välkommen att ställa miljöfrågor i kontaktformuläret längre ner på sidan!


Historiska dokument

FAQ Miljö RBK =>

(Hör av dig om du har förslag på mer info som borde finnas i detta dokument)

Egenkontroll hos RBK 2010-11-14 =>

Godkända rengöringsmetoder för båtbotten v 2016-03-09 =>

Vår 2017 -Av kemikalieinspektionen godkända Östersjö-färger. =>

Viktigt! Notera att dessa INTE är godkända av SMoHF, och därför INTE rekommenderas av RBK

Miljörapport från höstmötet 2013 =>

Giftiga färger godkända för 2016 av Kemikalieinspektionen och RBK =>

2017-12-17: Den årliga rapporteringen från SMoHF avseende vår framdrift mot giftfri båtbottenbehandling finns att ta del här.