MEDLEMSKAP IN OCH URTRÄDE

Rangsta

Båtklubb

Anno 1959

- Medlemskap in och urträdeMaila isåfall till hamn@rangsta.se och uppge båtens typ, längd, bredd och djupgående så återkommer vi så fort vi kan med ett förhandsbesked.
Även vid utträde ur klubben måste du kontakta hamnfogden.