vattenanlaggning_ny- Vattenanläggning -


 <<== TILLBAKAKapacitetsmätning

Uppmätning 12/10 2004-10-12 kl 10


Vattennivån i borhålet låg på 11, 6 m från marknivån. Inga användare i sikte

Vatten tappades ur så att vattennivån i hålet sjönk till 22,57 m.

Strömmen till pumpen stängdes av.

Efter 10 min hade vattennivån i borrhålet stigit till 19,48 m, dvs att den stigit med 3,09 m.

Jag antar att hålet är 110 mm och då ger varje dm ca 0,95 l

Efter lite enkel matematik så kan detta omsättas till 174 liter /timme i tillrinning.Brunnsprotokoll


Vattenanalys 2001