AKTUELLT

Rangsta

Båtklubb

- AKTUELL INFORMATION -

 

2017-06-27: Uppdatering efter styrelsemöte v25

* Bastuflotte. Intresserad av att kunna basta på Arkholmen? Det har kommit fram förslag om att klubben införskaffar en bastuflotte för att just kunna basta på Arkholmen. Detta kräver dock någon som känner för att driva denna fråga. Styrelsen efterlyser därför intresserade som är villiga att engagera sig i en ev bastuflotte. Vill du vara drivande? Anmäl ditt intresse till styrelsen@rangsta.se

* Skrubbisborste. Klubben har införskaffat en ny skrubbisborste för tvättning av båtbottnar. Borsten förvaras i bomförrådet. Lämna den i det skick du önskar finna den.

* Nödsituation. Ny flik skapad på hemsidan: Vid nödsituation inom klubbområdet finns diverse upplysningar här.

* Arkholmen. Lite pengar i "bomben" på Arkholmen. Vi har noterat att det är ovanligt lite pengar i "bomben" på Arkholmen. Försommaren har förvisso varit kall, men vi hade väntat oss mer pengar in till klubben. Kan vara så att swish inbringar mer än vi sett så här långt, men ställ gärna en fråga till båtgrannen (som inte tillhör Rangsta eller Sorunda) på "Arken" om de lagt ett bidrag till klubbkassan.

* Arkholmen race. Den 19/8 är det dags igen. Boka in dagen!

* Höstmöte. Den 10/9 är det dags för höstmöte. Dagen kommer att börja med arbetsdag och avslutas med mötet.

* Landsortsfarleden. Farleden kommer sannolikt att påverka både Rangsta båtklubbs område och Arkholmen på ett negativt sätt. Vill du engagera dig i detta? Läs mer här: www.havsorn.info

 

2017-06-01

Skansholmen Race

Arrangör: Södertälje BK, Södertälje BS, Östertälje BK, Trosa BK, Oaxens BK

Datum: 3 juni

Plats: Skanssundet

 

Seglingstävling nu på lördag med start i Skanssundet.

Skansholmen Race är en helt ny kappsegling som utgår från Skanssundet. Tävlingen är ett samarrangemang mellan klubbarna längs Södertäljeleden.

Distansbana om cirka 15 Nm med startfönster, det vill säga att de tävlande kan välja starttid inom vissa gränser.

Gemensam middag på Skansholmens Sjökrog på kvällen.

Rorsmansmöte kl: 10:00 och första start 12:00.

Startavgift 200 kr

 

Då det nu är så nära start krävs efteranmälan. Det innebär att man både anmäler sig och betalar vid skepparmötet (rorsmansmötet) i Skanssundet.

 

Kontaktperson: Anders Österberg, tel: 0708 396 808

 

2017-05-28: Uppdatering efter styrelsemöte v21

* VIKTIGT! Mastkranen kommer att stängas av efter midsommar för reparation. Det har under påmastningen visat sig att vajern går väldigt trögt. Troligen behöver toppen på kranen ses över. Uppskattningsvis kommer kranen att vara obrukbar i ett par veckor vid reparationstillfället.

* Man efterfrågar observatörer för havstulpaner. Vill du vara med och hjälpa till? Läs mer här.

* Vattenprov togs i april 2017. Vattnet är tjänligt som dricksvatten. Vill du ta del av protokollet? Klicka här.

* Batteriet i hjärtstartaren i klubbstugan är nu utbytt. Således har den slutat att pipa.

 

2017-05-24

Uppdatering med intressant info på miljöhemsidan. Nyfiken på att veta vad? Ta en titt! Klicka på miljö till vänster i menyn!

 

2017-05-18

Arbetsdag på Arkholmen lördag och söndag, 27-28/5

Start kl 9:00 ute på ön. Dagen avslutas med korvgrillning framåt eftermiddagen.

Det finns lite av varje att fixa till ute på "Arken". Läs mer här.

 

2017-05-04

Arbetsdag den 14/5

Vi startar kl 09:00. Hamnkapten kommer att skicka ut arbetslista inför dagen. Visst fokus kommer att riktas mot förrådet där bl a vindskivor och takfotsbräda ska målas.

 

2017-04-24

Sjösättningen närmar sig! Glöm inte anmäla dig!

Anmälan sker genom att klicka på ANMÄLNINGAR och följa instruktionerna där.

 

2017-04-13

Seglarläger med Södertälje Båtsällskap för simkunniga barn från 10 år

Under perioden 30/7-4/8 hålls seglarläger med SBS på Fifång. Läs mer här =>

 

2017-04-10

Viktig miljöinformation med anledning av planen för giftfri båtbottenbehandling

Läs här => (Och läs gärna igenom övriga miljödokument på miljösidan!)

 

2017-04-07

Skummisar kring klubbområdet

Natten mellan 6/4 och 7/4 tillkallades polis av boende i närområdet kring Rangsta båtklubb. Bakgrunden var tre skummisar som uppehöll sig där. Två greps av polis, misstänkta för narkotikabrott. En tredje avvek från platsen. Huruvida något försvunnit är ännu oklart. Kan vara bra att ta en extra titt på det som ev tillhör dig inom klubbområdet.

 

2017-03-28

Beslutad årskalender 2017

Kalendern diskuterades och fastställdes på årsmötet i mars. För att ta del, klicka här.

 

2017-03-24

Stöld av ALLA gummibåtar som låg ute på plan framför vår arbetsbod!

Stölden upptäcktes 23/3. Ägarna till gummibåtarna bör göra en polisanmälan samt rapportera till styrelsen så att vi vet omfattningen av stölderna. Eftersom inget av klubbens gemensamma egendom är skadat eller stulet så kommer klubben inte att att göra någon anmälan.

 

Kolla din båt och det du har i mastskjulet så vi får ett begrepp om omfattningen av stölderna!

 

2017-01-29

Årsmöte 2017-03-26 kl 13.00 i RBK ́s klubbstuga.

OBS: Arbetsdag kl 9.00 – 12.00. Ställs in vid dåligt väder.

(Meddelas i så fall här kvällen innan).

Kl 12.00-13.00 bjuder klubben på förtäring (om arbetsdagen blir av).

 

Kallelse skickas också ut med vanlig post senast 10 dagar innan mötet.

 

Alla dokument till årsmötet hitta du här =>

 

2017-02-05

Ett vattenfilter är nu monterat i pumphuset

Förhoppningsvis slipper vi nu spår av partiklar (Antagligen kalk eller salter) i våra vattentankar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-11-07

Sjöfartsverket planerar förändringar av farleden mellan Landsort och Södertälje

Det som berör RBK mest är dragningen bla öster om Gränsö – Arkholmen och sedan efter passagen Oaxen/Regarn ner mot Brudskär/Granholmen. Tanken är att farledens nya sträckning kommer at gå väldigt nära Rangsta brygga.

 

Susanna Ekströmer har tillsammans med Jan Bäcklund skrivit ett upprop -

VAR MED OCH PÅVERKA "LANDSORTSFARLEDEN" som du kan läsa här =>

 

Om du vill vara med så kan du maila följande uppgifter till Susanna Ekströmer:

 

Namn

Tel nummer

E-post

Förening (=Rangsta Båtklubb)

 

Maila till susanna@oxo.se

 

RBK:s styrelse har även bemött detta med följande brev till sjöfartsverket =>

 

 

Läs även Sjöfartsverkets nyhesbrev om Landsortsfarleden här =>

 

 

2014 -10-29

Märkning av klubbens båtar

På tidigare medlemsmöte har vi beslutat att märka klubbens båtar med bokstäverna RBK följt av medlemsnumret t ex "RBK-498".

På så sätt kan vi enkelt identifiera t ex en skadad båt både i vattnet och på land.

I klubbhuset ligger kuvert med era bokstäver och siffror.

Montera dessa på er båt så fort som möjligt!

Montering: På styrbords sida 15-100 cm in i anslutning till vattenlinjen. Se bild...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Säkerhetsbesiktning av din båt

Detta bör du göra regelbundet!

En bra start är att själv gå igenom dokumentet "Egenkontroll av fritidsbåt".

Klicka här för att läsa/ladda ned =>

 

Vill du ha proffshjälp så kontaktar du någon av klubbens besiktningsmän =>

----------------------------------------------------------------------------------------------

Har du flyttat, bytt tel. nr eller e-post adress?

Klicka här och meddela oss så vi kan ändra i klubbregistret.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Bokning av klubbstugan

Klicka här =>