START

- NYHETER -


Båtar som ligger i efter den 1:a November måste

ha tillstånd av Föreningen


Förtöjningstampar får inte sitta kvar över vintern.


Glöm inte att man ska kunna se märkningen av båt

på ganska enkelt sätt.


Kolla båttäckningen regelbundet !!


Föreningen efterlyser en person som kan hjälpa

nuvarande valberedare som är ensam om jobbet.


++++++++++++++++++++++++++++++


Har du som medlem flyttat, bytt tel. nr eller e-post adress

ska du meddela hamnfogden om detta!