START

- NYHETER -Senast den 31: Maj!


Biocidfri Båtbotten

Enkäten: "Verifiering av biocidfri båtbotten",

obligatorisk för dig som har båt på RBK:s område,

har skickats ut via mail.

Du kan även nå enkäten HÄR!

Formuläret skall vara ifyllt och insänt senast 31 Maj.


Kolla här vad som gäller efter att blanketten är inlämnad Städa din landplats !

+++++++++++++++++++++++++++++++++


Segeltävling den 3:e juni


+++++++++++++++++++++++++++++++++


Har du som medlem flyttat, bytt tel. nr eller e-post adress

ska du meddela hamnfogden om detta!