START

- NYHETER -


Glöm inte årsmötet den 19:e Mars kl 15.00

Kallelse skickas ut senast den 7:e Mars


Enkäten: "Verifiering av biocidfri båtbotten", obligatorisk för dig som har båt på RBK:s område, har skickats ut via mail.

Du kan även nå enkäten HÄR!

Formuläret skall vara ifyllt och insänt senast 31 Maj.


Kalender för 2023


+++++++++++++++++++++++++++++++++


Upptäck själv att allt är ok med din båt.

+++++++++++++++++++++++++++++++++


Hjälpa till med att driva klubben framåt?


Kontakta valberedningen eller någon i styrelsen

så kan vi förklara/berätta lite mer.


 +++++++++++++++++++++++.+++++++++


Har du som medlem flyttat, bytt tel. nr eller e-post adress

ska du meddela hamnfogden om detta!