NÖDSITUATION

- VID NÖDSITUATION -


                  

Under denna sida samlas sådant som är bra att känna till i händelse av nödsituation inom klubbens område.


HJÄRTSTARTARE

"Hjärtstarare" finns i klubbstugan. Den är helt självinstruerande och utformad så att alla kan använda den, utan vidare utbildning. Hjärtstartaren är i själva verket en defibrillator, vars uppgift är att avbryta hjärtflimmer. Har hjärtat hos den drabbade stannat kommer hjärt-lungräddning att vara livsnödvändigt.


DRÄNKBAR LÄNSPUMP

Klubben har en dränkbar länspump som är gul.

Pumpen med tillhörande sladdvinda förvaras i bomförrådet.


SJÖRÄDDNINGEN

Telefonnummer till Sjöräddningen: 020-029 00 90


TELEFON

Vid behov av att kontakta någon i styrelsen, eller någon av våra medlemmar. Såväl fungerande fast telefon, som telefonlista finns i den inplastade dokumenthållaren utanför "kontoret" i klubbhuset.


MILJÖFARA PÅ LAND

Vid miljöfarligt spill på land finns absorbent att hämta i klubbhuset.