Miljö

- Miljö -Miljöansvarig: Se Kontakt


Egenkontroll

Egenkontroll hos Rangsta Båtklubb 2022


Verifiering av giftfri båtbotten - blankett att fylla i


Giftfria båtbottnar

Biocidfri båtbotten - Här är en anvisning för hur man säkerställer

att båten kommer att uppfylla klubbens krav.


RBK är en giftfri båtklubb med avseende på båtskroven. Det vill säga att vi endast har:

- Båtar med omålade skrov

- Båtar med skrov målade med biocidfri färg

- Båtar målade med spärrfärg ändamålsenlig för inkapsling av berörd giftsubstans.


Godkända rengöringsmetoder i samband med upptagning

- Tvätt med medhaft vatten.

- Slipning med extern uppsamling (tex påkopplad dammsugare).

- Skrapning med uppsamling, presenning används som uppsamlare och avfallet tas omhand.

- Skrubbning med skrubbisborste medan båten är kvar i vattnet.


Godkända rengöringsmetoder för båtbotten version 2022 (Dokument på gång)


 

Oljesaneringsmedel

Oljesaneringsmedel finns i förrådet. Lägg på, sug upp, ta hand om och lämna till miljöstation.Avfallshanteringsplan 2023-08-30 


 

Regler och instruktion om toatömning

Förbud mot toalettavfall från fritidsbåtar - Transportstyrelsen

Instruktion RBK:s sugtömningsstation

 

Båtmiljöinformation

Miljösmarta tips för båtlivetMiljöfrågor

Som medlem i RBK är du välkommen att ställa miljöfrågor i kontaktformuläret nedan.