Miljö

- Miljö -Miljöansvarig: Se KONTAK


Egenkontroll

Egenkontroll hos Rangsta Båtklubb 2022


Giftfria båtbottnar

RBK är en giftfri båtklubb med avseende på båtskroven. Det vill säga att vi endast har:

- Båtar med omålade skrov

- Båtar med skrov målade med biocidfri färg

- Båtar målade med spärrfärg ändamålsenlig för inkapsling av berörd giftsubstans.


Godkända rengöringsmetoder i samband med upptagning

- Tvätt med medhaft vatten.

- Slipning med extern uppsamling (tex påkopplad dammsugare).

- Skrapning med uppsamling, presenning används som uppsamlare och avfallet tas omhand.

- Skrubbning med skrubbisborste medan båten är kvar i vattnet.


Godkända rengöringsmetoder för båtbotten version 2022 (Dokument på gång)


 

Oljesaneringsmedel

Oljesaneringsmedel finns i förrådet. Lägg på, sug upp, ta hand om och lämna till miljöstation.

 

Regler och instruktion om toatömning

Förbud mot toalettavfall från fritidsbåtar - Transportstyrelsen

Instruktion RBK:s sugtömningsstation

 

Båtmiljöinformation

Miljösmarta tips för båtlivetMiljöfrågor

Som medlem i RBK är du välkommen att ställa miljöfrågor i kontaktformuläret nedan.